Kezdőlap
https://magasepitotechnikustanfolyam.hu/

Részlet a magasépítő technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
 
Szakképesítés megnevezése: Magasépítő technikus
 

 
2. EGYÉB ADATOK
 
A képzés megkezdésének feltételei:
 
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
 
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 

 
3. PÁLYATÜKÖR
 
A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítésselbetölthető munkakör(ök)
3.1.2. 3117 Építő- és építésztechnikus Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus
3.1.3. Építési műszaki ellenőr
3.1.4. Építési műszaki ügyintéző
3.1.5. Építésügyi előadó
3.1.6. Építész műszaki előadó
3.1.7. Építkezés-szervező
3.1.8. Építőipari ügyintéző
3.1.9. Hídépítő technikus
3.1.10. Magasépítő technikus
3.1.11. Mélyépítő technikus
3.1.12. Statikai tervező (technikus)
3.1.13. Útépítő és -fenntartó technikus
3.1.14. Útépítő technikus
3.1.15. Vasútépítő és -fenntartó technikus
3.1.16. Vasútépítő technikus
3.1.17. 3139 Egyéb, máshova nem sorolható technikus Építőanyag-ipari technikus
 
 
 
 A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
 
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi.
 
A szakképesítéssel rendelkező képes:
 
-       az építési anyagok egyedi tulajdonságai alapján dönteni ezek felhasználásáról, minősítéséről
-       a laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges eszközöket, műszereket használni
-       mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvet készíteni, értelmezni
-       irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszteni számítógéppel segített tervezői program felhasználásával
-       meghatározni a statikailag határozott tartók támaszerőit, igénybevételeit, keresztmetszeti jellemzőit
-       építmények, épületek kitűzése során használni a vízszintes és magasság mérés eszközeit, műszereit, a Mérési jegyzőkönyvek alapján feldolgozni a mérési eredményeket
-       közreműködni a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében
-       közreműködni az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében
-       szerződést, számlát készíteni és ellenőrizni
-       meghatározni az egyszerű igénybevételekből származó feszültségeket, a szükséges méreteket
-       irányítani az alépítményi, felépítményi, teherhordó és nem teherhordó szerkezetek, befejező és szakipari munkák építését, bontását
-       épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátni
-       irányítás mellett műszaki terveket, tervrészleteket szerkeszteni, rajzolni a szabványos jelölések alkalmazásával
-       idegen nyelvű szakmai szöveget értelmezni
-       értelmezni a vasbeton szerkezetek statikai terveit, műszaki leírásait, alkalmazni a kivitelezésre vonatkozó szabványok előírásait
-       tervek alapján anyagszükségletet meghatározni
-       irányítás mellett költségvetést készíteni
-       közreműködni a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában
-       részt venni a kivitelezés előkészítésében, megvalósításában, koordinálásában
-       irányítás mellett meghatározni a termék előállításához szükséges nyersanyagokat, és azok előkészítési műveleteit
-       irányítás mellett kiválasztani a termék előállításához technológiailag szükséges gépi és tüzelési berendezéseket
-       gondoskodni a technológiai előírások betartásáról, gyártásközi ellenőrzésről
-       késztermékek minőségi paramétereit ellenőrizni
-       tájékoztatni a termék felhasználókat a termékek főbb tulajdonságairól, felhasználási területéről
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 10109-12 Építőipari műszaki alapismeretek
4.4. 10107-12 Építész technikusi közös tevékenység
4.5. 10110-12 Magasépítési ismeretek
4.6. 10106-12 Építési technológiák és kivitelezésük
4.7. 10108-12 Építőanyagok gyártása
4.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
4.9. 11499-12 Foglalkoztatás II.
4.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
 
A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítésszakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10109-12 Építőipari műszaki alapismeretek gyakorlati, írásbeli
5.2.4. 10107-12 Építész technikusi közös tevékenység gyakorlati, írásbeli, szóbeli
5.2.5. 10110-12 Magasépítési ismeretek írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10106-12 Építési technológiák és kivitelezésük gyakorlati, szóbeli
5.2.7. 10108-12 Építőanyagok gyártása gyakorlati
5.2.8. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli
5.2.9. 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
5.2.10. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
 
A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
 Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Záródolgozat készítése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Családi lakóépület engedélyezési terve (70 – 120 m2 alapterülettel), kiegészítve egy alapozási- és födémtervvel (M=1: 50), 5 csomóponttal (alapozás, alépítményi szigetelés, födémterv, ereszcsomópont, lépcső (M=1:10).
A terv elkészítése számítógéppel történik. Elkészíti az épület számítógépes költségvetési kiírását, és mennyiségszámítását. Egy kiválasztott építőanyag-ipari termék gyártásához szükséges építőanyag-ipari technológia (anyagok, építőipari- gépek, tüzelőberendezések) munkaerő szükséglet meghatározása
 
A vizsgafeladat időtartama: 0 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Költségvetés készítés, anyagmennyiség meghatározás, térbeli, időbeli szervezés, kitűzés, anyagvizsgálat, munka – és környezetvédelmi előírások
 
A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati vizsgán a jelölt egy összetett feladatot old meg, terv alapján költségvetés kiírása, anyagmennyiség meghatározása, organizációs terv készítése. A feladathoz kapcsolódó kitűzési feladat, anyagvizsgálat és munka – és környezetvédelmi előírások ismertetése
 
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Prezentáció készítése, bemutatása
 
A vizsgafeladat ismertetése: Rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján termékismertető, termékbemutató készítése (számítógépes prezentáció), bemutatása
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
 
D) A vizsgafeladat megnevezése: Építőmesteri és szakipari munkák kivitelezése
 
A vizsgafeladat ismertetése: Alépítményi, felépítményi, szakipari munkák végzése, segédszerkezet készítése
 
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10%
 
 
 Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A) A vizsgafeladat megnevezése: Terv, tervrészlet szerkesztése adott feltételek alapján
 
A vizsgafeladat ismertetése: Függőleges és vízszintes teherhordó és nem teherhordó szerkezetek szerkesztése, rajzolása a szabványos jelölések alkalmazásával
 
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
 
B) A vizsgafeladat megnevezése: Statikai számítás
 
A vizsgafeladat ismertetése: Statikailag határozott tartó belsőerő ábrái, keresztmetszeti tényezők számítása, egyszerű igénybevételnek kitett tartó ellenőrzése
 
A vizsgafeladat időtartama: 75 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15%
 
C) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen nyelvi kommunikáció
 
A vizsgafeladat ismertetése: Idegen nyelvű technológiai utasítás értelmezése
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5%
 
 
Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre
 
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témakörök közül az alábbiakat tartalmazza:
Beruházás folyamata, résztvevői, kapcsolattartás módjai és vállalkozási ismeretek
Épületszerkezetek, építéstechnológiák ismertetése, csomópontok szabadkézi ábrázolásával
Vasbeton szerkezetek ismertetése, a technikus feladatai a vasbeton szerkezetek kivitelezésénél
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%
 
A hatályos, teljes szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.


Részlet a magasépítő technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből. Acél- és könnyűfém-szerkezeti technikus, Építési műszaki ellenőr, Építési műszaki ügyintéző, Építésügyi előadó, Építész műszaki előadó, Építkezés-szervező, Építőipari ügyintéző, Hídépítő technikus,